Bylinný himalájsky ajurvédsky čaj

13057 Abhaya
€5,70
13057
12127 Apana
€5,70
12127
13128 Arjuna
€5,70
13128
13135 Ashoka
€5,70
13135
13059 Ashwagandha
€5,70
13059
13056 Bringaraj
€5,70
13056
13060 Dalchini
€5,70
13060
13066 Dhataki
€5,70
13066
13063 Gauri
€5,70
13063
13134 Gokshura
€5,70
13134
13136 Gotu kola
€5,70
13136
13049 Guduchi
€5,70
13049
12392 Haridra
€5,70
12392
13062 Jaiphal
€5,70
13062
12142 Jatamansi
€5,70
12142
13133 Kalamegha
€5,70
13133
13061 Kantakari
€5,70
13061
12141 Karavi
€5,70
12141
12137 Katphala
€5,70
12137
13131 Kudzu
€5,70
13131
13046 Mahaphala
€5,70
13046
13137 Manjishta
€5,70
13137
13067 Maricha
€5,70
13067
12695 Medhika
€5,70
12695
13068 Nagara
€5,70
13068
13132 Nimba
€5,70
13132
13129 Pachaka
€5,70
13129
13126 Prana
€5,70
13126
13069 Rajani
€5,70
13069
13053 Ranjaka
€5,70
13053
13064 Shalari
€5,70
13064
13058 Shatawari
€5,70
13058
13048 Shunthi
€5,70
13048
13055 Slesaka
€5,70
13055
12145 Triphala
€5,70
12145
13044 Tulsi
€5,70
13044
12126 Udana
€5,70
12126
13045 Varuna
€5,70
13045
13051 Vidanga
€5,70
13051
13052 Vyana
€5,70
13052
40 položiek celkom
Späť do obchodu