Bylinný himalájsky ajurvédsky čaj

13054 Alochaka
€5,70
13054
12127 Apana
€5,70
12127
13135 Ashoka
€5,70
13135
13127 Brahmi 13127
13060 Dalchini
€5,70
13060
12150 Dhanyaka
€5,70
12150
13066 Dhataki
€5,70
13066
13063 Gauri
€5,70
13063
13134 Gokshura
€5,70
13134
13136 Gotu kola
€5,70
13136
13049 Guduchi
€5,70
13049
13062 Jaiphal
€5,70
13062
12142 Jatamansi
€5,70
12142
13061 Kantakari
€5,70
13061
12141 Karavi
€5,70
12141
12137 Katphala
€5,70
12137
13131 Kudzu
€5,70
13131
13068 Nagara
€5,70
13068
13132 Nimba
€5,70
13132
13069 Rajani
€5,70
13069
13064 Shalari
€5,70
13064
13065 Shatapushpi
€5,70
13065
13058 Shatawari
€5,70
13058
13048 Shunthi
€5,70
13048
13055 Slesaka
€5,70
13055
12145 Triphala
€5,70
12145
13044 Tulsi
€5,70
13044
13045 Varuna
€5,70
13045
13051 Vidanga
€5,70
13051
13052 Vyana
€5,70
13052
30 položiek celkom
Späť do obchodu